donderdag 19 maart 2015

Weg met de keurmerken!


In de supermarkt, maar ook daarbuiten, word je helemaal gek gemaakt met allerhande keurmerken. Leuk al die logo's en kreten op je eten, maar op de verpakking staat nooit waar ze precies voor staan. Zie jij dan als consument maar eens uit te vinden wat ze betekenen.  Sommigen hebben wel informatie in de vorm van een website. Maar vaak is die informatie niet volledig of niet om doorheen te komen. In Het Hollands Maandkookboek leg ik al wat uit over de vis-,vlees- en ei-keurmerken. Dat was best wat research kan ik je zeggen. 

Nu schijnt ook de politiek, die hier al overigens heel lang mee bezig is, er echt wat aan te gaan doen. Afgelopen week verscheen daarom onderstaand bericht in het nieuws. Wat me opvalt is dat er niets gezegd wordt over het Keurmerk-instituut. Zij zijn immers de partij die keurmerken controleren en zouden toch ook in deze discussie betrokken moeten worden. Ten tweede blijft de politiek zeggen dat ze het stoplicht-systeem zoals dat in Engeland gehanteerd wordt nog steeds niks vinden. Raar, want het is zeer succesvol in Engeland en wij kunnen het zo overnemen. Bovendien worden er helemaal geen redenen genoemd waarom ze dit systeem niet willen. Ik hou het er op dat er weer allerlei werkgroepen en denktanks zich op dit onderwerp gaan storten en er een of andere vage conclusie uitkomt. 

Verkenning om tot minder keurmerken te komen is wenselijk

In het gesprek dat staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft gevoerd met de Alliantie Verduurzaming Voedsel werd duidelijk dat alle partijen van de alliantie, waaronder het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, het er over eens zijn dat er veel keurmerken in omloop zijn. De partijen gaven aan dat een ordening in de veelheid van ken- en keurmerken nader verkend dient te worden. Als keurmerken eenzelfde probleem adresseren dan ligt samengaan voor de hand. Vanwege de internationale dimensie en het private karakter van veel keurmerken ziet de alliantie The Sustainability Consortium als mogelijk voertuig om het aantal keurmerken te verminderen. Dat schrijft Dijksma aan de Tweede Kamer. 

The Sustainability Consortium (TSC) is een internationale samenwerking tussen universiteiten, NGO's en bedrijven die gezamenlijk methoden standaardiseren om duurzaamheid te meten voor food en non-food productgroepen. Eén keurmerk of stoplichtensysteem wordt echter, om meer redenen, als niet werkbaar of realistisch gezien. Het initiatief ligt nu bij de Alliantie om te komen met een voorstel dat het aantal keurmerken voor voedsel vermindert. Hierover is eind maart een vervolggesprek met de Alliantie Verduurzaming Voedsel voorzien. 

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is op eigen initiatief een vooronderzoek gestart naar de ervaringen van consumenten en andere belanghebbenden met keurmerken. Het vooronderzoek richt zich op alle keurmerken en beperkt zich niet tot keurmerken voor voedsel of duurzaamheid. De ACM richt zich met het vooronderzoek op het inventariseren en analyseren van signalen van diverse stakeholders en het uitwerken van mogelijke consumenten- en marktproblemen in relatie tot keurmerken. Daarnaast wil de ACM duidelijk krijgen of er een rol voor de overheid is weggelegd. De uitkomsten van het onderzoek zijn primair bedoeld voor intern gebruik binnen de ACM. Desalniettemin zal Dijksma de uitkomsten ook bij haar beleidsvorming betrekken. In de kabinetsreactie op het WRR-rapport 'Naar een voedselbeleid' zal het onderwerp keurmerken ook aan de orde komen.

bron: Ministerie van Economische Zaken, 11/03/15 

Al de getoonde keurmerken bij dit verhaal zijn trouwens nep! Ze zijn zelfbedacht door fabrikanten en winkels om meer vertrouwen bij de consument te wekken. Ze zijn niet getoetst bij het Keurmerk-instituut. Hoe dat kan, daar vertel ik je binnenkort meer over.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten